Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme arabakirala.com.tr web adresinde veya Araba Kirala mobil uygulamasında faaliyet gösteren Araba Kirala Teknoloji Anonim Şirketi ile site veya mobil uygulamaya üye olan gerçek veya tüzel kisi arasında, üyenin www.arabakirala.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye veya mobil uygulamaya üye olarak, sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini eksiksiz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşme kapsamındaki tanımlar aşağıdaki gibidir;

Şirket:Araba Kirala Teknoloji Anonim Şirketi
Tedarikçi:Şirket’in sözleşmeyle web sitesi ve mobil uygulamaya entegre etmiş olduğu Araç Kiralama şirketleri
Site:arabakirala.com.tr
Üye:Site’ye kendi iradesiyle üye olan gerçek veya tüzel kişi
Mobil Uygulama:Şirket tarafından yayımlanan Android yada İos mobil uygulama
Araç:Şirket’in tedarikçileri tarafından site üzerinden entegre olarak sunulan kiralık araçları
Araç Kiralama:Şirket’in tedarikçi tarafından API/XML olarak entegre olarak sunulan araçların kiralanması hizmeti
Ek Ürün:Şirket’in tedarikçi tarafından API/XML olarak entegre olarak sunulan ek ürün hizmeti
Teminat/Depozito:Üye tarafından araç kira başlangıcı aşamasında tedarikçiye ödenen para
Kişisel Veri:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan her türlü mevzuat uyarınca belirli veya belirlenebilen gerçek kişiye dair her türlü bilgiyi

3. ÜYELİK SÖLEŞMESİNİN KONUSU

İşbu üyelik sözleşmesinin asli konusu, Şirket’in tedarikçi ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında tedarikçi tarafından entegre olarak gönderilen araçların kiralanmasıdır. Şirket, tedarikçi araçlarını online olarak arabakirala.com.tr web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kiralamaya sunacaktır. İşbu sözleşme Site ve Mobil Uygulama üzerinden yapılacak işlemlerde hüküm ifade etmektedir.

4. ŞİRKET'İN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

4.1. Şirket, Site ve Mobil Uygulama üzerinden alacağı tüm araç kiralama ve tüm ek ürün rezervasyonlarını API/XML bağlantısı kurmuş olduğu tüm tedarikçiler ve tedarikçilerin şubeleri kapsamında alabilecektir. Şirket bu tedarikçileri ve şubelerini değiştirmeye yetkilidir. Üye, işbu sözleşme kapsamında Şirket tarafından taahhüt edilen hizmeti tedarikçi firmalar tarafından yerine getirileceğini bildiğini gayrikabili rücu kabul, taahhüt ve beyan eder. İşbu sözleşmenin imzalanmış olması ve üyenin şirket aracılığıyla tedarikçilere yapmış olduğu rezervasyonun site üzerinden onaylanması Üye’ye araç kiralama taahhüdünde bulunduğu anlamina gelmez. Tedarikçi, Üye’nin talebi ile ilgili olarak kiralama yapıp yapmama hakkını saklı tutar, bu nedenle Şirket’ten hangi sebeple olursa olsun hiçbir ad altında hak talep etmeyeceğini üye peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.2. Şirket, gerek kendi sitesi ve mobil uygulaması gerekse tedarikçi bildirimine istinaden Üye’nin site ve mobil uygulama üzerindeki her türlü hareketini takip edebilir ve kayıt altına alabilir. Şirket, gerek gördüğü taktirde site ve mobil uygulama üzerinden Üye’yi kısıtlayabilir, kara liste yapabilir, üyeliğini dondurabilir ve üyelik iptali gerçekleştirerek Üye’nin site ve mobil uygulama kullanımını durdurabileceği gibi sayılanlarla sınırlı kalmaksızın her türlü müdahale yapabilir.

4.3. Şirket, site ve mobil uygulama üzerinde Üye’ye bildirimde bulunmaksızın her türlü değişiklik yapabilir.

4.4. Şirket, site ve mobil uygulama üzerinden sunmuş olduğu hizmet ve ürünleri Üye’ye bildirim yapmaksızın her zaman ve her koşulda dilediği gibi değiştirebilir.

4.5. Şirket, iş hacmine, iş ve işlerin daha iyi bir şekilde gerçekleşmesi için dilediği zaman tedarikçi çalışma şartlarını, hizmet ve işleyişini değiştirebilir.

4.6. Şirket, işbu sözleşme kapsamında Elektronik Ticaret Pazar Yeri olarak hizmet vermekte olup üye tarafından yapılan araç kiralama hizmetinin bir parçası değildir. Şirket, site ve mobil uygulama üzerinden Üye’nin yapacağı araç kiralama hizmetine ilişkin olarak sunulan araç adeti, marka, modeli, model yılı, rengi, ek ürün ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair tüm sebeplerle Şirket’ten her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

4.7. Şirket, Elektronik Ticaret Pazar Yeri olarak hizmet vermekte olup İşleten ve sair herhangi bir sıfata haiz değildir.

5.ÜYE'NİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

5.1. Üyelik hizmeti site ve mobil uygulama üzerinden belirtilen tüm prosedürlerin yerine getirilmesiyle tamamlanır. Üye, site ve mobil uygulamaya üye olmakla beraber tüm açıklanan/açıklanacak her türlü koşul ve beyanı kabul etmiş sayılmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işleminde belirmiş olduğu tüm kişisel verilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu ve kişisel bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Şirket’e bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgi verilmemesi yada yanlış bilgi verilmesi durumunda oluşacak tüm hukuki uyuşmazlık ve zararlardan sorumlu olacaktır.

5.3. Üye, site ve mobil uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanırken T.C. yasaları ve genel ahlak kurallarına uygun olarak davranacağını kabul eder.

5.4. Üye, fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, site ve mobil uygulama üzerinden üyelik kaydı oluştururken kolay tahmin edilebilecek şifre kullanmayacağını, üyelik bilgilerini doğru gireceğini ve kullanıcı adı, şifre gibi hassas bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını ve kendi üyelik hesabını üçüncü şahıslara kullandırtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. Üye, site ve mobil uygulama’ya herhangi bir müdahalede bulunmayacağını, zararlı yazılım (virüs), kod ve herhangi bir metaryel göndermeyeceğini, site içeriğini ve üyelerini tehlikeye sokacak herhangi bir davranışta bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.7. Üye, site ve mobil uygulama’nın başkaları tarafından kullanımını engelleyecek bir müdahalede bulunamaz.

5.8. Üye, site ve mobil uygulamayı kullanması sebebiyle bilgisayar ve akıllı cihazlarını etkileyen işlemlerden Şirket’i sorumlu tutamaz. Kayıp ve hasarlar da dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Site ve Mobil uygulama üzerinde Tedarikçilere ve üçüncü şahıslara ait Şirket’in kendi kontrolünde olmayan web sitelerine ait linkler bulunabilir. Şirket bu linklerin ve web sitelerinin doğruluğunu ve gerçekliğini garanti etmez, bu linkler tamamen bilgilendirme amaçlı olup içerisinde bulunan hizmetler, ürünler, açıklamalar hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

5.10. Üye, üyelik kaydını üçüncü kişi/kişilere devir edemez.

6. SORUMLULUK

6.1. Üye, site ve mobil uygulama üzerinde sunulan hizmetlerde eksiklik ve iletişim sorunları olabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul eder. Şirket, üye’ye herhangi bir bildirimde site ve mobil uygulama üzerinden vereceği araç kiralama hizmetini durdurabilir, üye’nin üyeliğini iptal edebilir, erişimini kısıtlayabilir. Üye sayılan tüm bu sebepler kapsamında Şirket’ten hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.2. Şirket, tedarikçi tarafından sunulan hizmetin hatasız olacağını veya sürekli olacağını garanti etmemektedir. Şirket, üye’nin dolaylı ve dolaysız hizmeti kullanmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, site ve mobil uygulama üzerinden yapmış olduğu tüm hizmetler için oluşan zarar ve hasardan bizzat kendisi sorumludur.

6.3. Üye, site ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon işlemini tamamlama aşamasında girmiş olduğu kredi kartının kendisine ait olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin girmiş olduğu kredi kartının herhangi bir üçüncü kişiye ait olması durumunda oluşabilecek tüm hukuki sorumluluk Üye sorumludur.

6.3. Üye, site ve mobil uygulama üzerinde üçüncü şahıslara ait bir kredi kartı kullanması durumunda tedarikçi tarafından araç teslimi yapılmayacaktır. Üye, site ve mobil uygulama üzerinden üçüncü kişilere ait kredi kartı kullanabilir ancak tedarikçi tarafından araç teslimi aşamasında Üye adına kredi kartının ibraz edilmesi zorunludur. Üye, kendi adına kayıtlı kredi kartını tedarikçi’ye temin edememesi sebebiyle iptal edilen rezervasyonlar için tedarikçi kiralama koşulları gereği iptal cezası öder.

6.3.  Üye, üçüncü şahıslara ait kredi kartı kullanması sebebiyle oluşabilecek tüm chargeback itirazlarından müteselsil olarak sorumludur.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Site ve mobil uygulamanın tüm içeriği ve hakları T.C. Mevzuatı ile fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İşbu site ve mobil uygulama üzerindeki tüm ticari markalar, hizmetler, logolar, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Şirket’e aittir.

7.2. Site ve mobil uygulama üzerinde bulunan bu yazı ve görsel işaretlerin her hakkı saklıdır, kullanılamaz.

7.3. Üye, site ve mobil uygulama kullanımında T.C. yasalarına uygun olarak hareket etmeyi ve her türlü mevzuat, yönetmelik vb. hükümlere uygun olarak davranacağını aksi taktirde meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan, idari, hukuki ve mali sorumluluktan sorumlu olacaktır.

8. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLER

8.1. Pandemi, doğal afet, isyan, terör, savaş, grev, iletişim kopması, internet altyapı problemleri, elektrik kesintisi, hava muhalefeti gibi öngörülemeyen tüm sebeplerde Şirket, işbu sözleşme kapsamında belirlenen yükümlülüklerini geç, eksik veya hiç ifa etmeme yetkisine sahiptir. Öngörülemeyen sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Şirket işbu sözleşmeyi hiçbir tazminat ödemeden fesih etmeye yetkilidir.

9. DEĞİŞİKLİK

9.1. Şirket, üye’ye herhangi bildirim ve tebliğde bulunmadan gerek ve sebep göstermektesizin iş bu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Değişiklik hükümleri yayıma alındığı andan itibaren kabul edilmiş sayılır.

10. ÜYELİK İPTALİ

10.1. Üye, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı davranması halinde üyelik gerekçe gösterilmeksizin Şirket tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilir. Üye, üyelik iptali sonrasında site ve mobil uygulama üzerinden kısıtlanır.

10.2. Üye, hiçbir gerekçe göstermeksizin işbu üyelik sözleşmesinden dilediği zaman yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı olarak fesih edebilir.

11. SÜRE

11.1. İşbu sözleşme Üye’nin site ve mobil uygulamaya üyelik kaydını başlatmasıyla beraber yürürlüğe girer ve Şirket’in yada Üye’nin kendisinin üyeliğini iptal etmesiyle sona erer.

12. GİZLİLİK

12.1. Üye ve Şirket, işbu sözleşme kapsamında her türlü bilgi ve kişisel verinin gizli olduğunu kabul eder. Bu gizlilik maddesi sözleşme sona erse yada herhangi bir sebeple sonlansa bile devam eder. Taraflar işbu maddenin ihlali sebebiyle oluşacak tüm zararlardan sorumludur.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

13.1. Şirket, işbu sözleşme kapsamında sahip olduğu tüm bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli özeni göstererek koruyacağını taahhüt eder.

13.2. İşbu sözleşme kapsamında araç kiralama hizmetinin ifa edilebilmesi için Üye tarafından Şirket’e aktarılan tüm bilgilerin Tedarikçi’lerle paylaşılacağını Üye peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4. Tedarikçiler tarafından işbu sözleşme kapsamında temin edilecek olan araç kiralama işlemlerinde gerekli operasyonel ve güvenlik işleminin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz ayrı bir sunucu, program, server vb. yerlerde saklanabilir.

14. TEBLİGAT

14.1. Taraflar, Üyelik aşamasında belirttiği adreslerin kanuni tebligat adresi olduğunu, adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği sürece bu adreslere yapılacak olan tebligatların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. YETKİ ANLAŞMASI

15.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tüm sorunların çözümünde Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükçekmece Adliyesi ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15.2. Üye, çıkabilecek tüm ihtilaflarda, Şirketin bilgisayar kayıtları, sistem kayıtları başta olmak üzere her türlü bilgi, yazı ve kayıtların kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193 uyarınca bir delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Güncellenme Tarihi : 29.01.2023